nemčina

Nach der Auffassung des Instituts ist es typisch für wirtschaftlich schwierige Zeiten, dass sich die Menschen in die eigenen vier Wände zurückziehen. Es lässt sich mit der allgemeinen Situation von vergleichen, als sich der Trend zur „neuen Häuslichkeit Menschen sparsamer und bescheidener lebten. Auch heute setzt sich wieder das gleiche Sicherheitsdenken durch. Die Menschen rücken Jugendliche stellen fest, wie sehr sie auf gute Freunde angewiesen sind. Zum sorgenfreien Leben gehört nach Meinung der Befragten neben einer friedlichen Welt auch eine „intakte Natur". So könnte Wohlstand in Zukunft vielleicht sogar bedeuten, weniger Geld zu haben und doch besser zu leben. 1991 ankündigte und viele enger zusammen. Auch

slovenčina

Podľa názoru ústavu je pre ekonomicky ťažké časy typické, že sa ľudia sťahujú do svojich štyroch múrov. Dá sa to porovnať so všeobecnou situáciou, keď trend smerujúci k „novej domácnosti“ žil žitejšie a skromnejšie. Dnes opäť prevláda rovnaká bezpečnostná filozofia. Ľudia sa pohybujú Mladí ľudia si uvedomujú, ako veľmi závisia od dobrých priateľov. Podľa názoru respondentov zahŕňa bezstarostný život aj „nedotknutú povahu“, ako aj mierový svet. V budúcnosti by prosperita mohla znamenať možno aj menej peňazí a napriek tomu žiť lepšie. 1991 bol vyhlásený a mnohé bližšie k sebe.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)