nemčina

Hallo an alle, ich möchte darauf hinweisen, dass es auf diversen Baustellen wiederholt zu Teils gravierenden Mängeln kommt und bestimmte Arbeiten nicht ordnungsgemäß bzw. mit dafür nicht geeigneten Materialien durchgeführt werden. Ich gehe davon aus, dass der Grund hierfür teils nicht ausreichend geschultes und, oder mangelhaft unterwiesenes Personal ist. Hierdurch kommt es zu folgenden Mängeln: -zu kurze Kabelenden bei LWL, Cat, Trafoschutz, AC-Kabel für Kameras und Tore und AC-Zuleitungen Wechselrichter. Zum Teil sind diese Kabel auch nicht beschriftet.(Purkshof, Werneuchen4) -Mangelhafte bis sehr schlecht ausgeführte Erdmuffen, zum Teil bestehend aus Abzweigdosen und Fettbinde (Purkshof) oder auch kleine mit Isolierband umwickelte Gießharzmuffen (Werneuchen). Bei den Muffen in Purkshof handelt es sich z.B. um die Kommunikationsleitung aller WR der Station 06. Beim Eindringen von Wasser könnten diese nicht mehr gesteuert und geregelt werden, oder auch ausfallen. Diese Leitung wurde zweimal bei Arbeiten an der Station zusammen mit einem LWL-Kabel durchtrennt. Das noch zu muffende LWL liegt jetzt viel zu kurz und nicht vor Nässe geschützt vor Ort. -Nicht ordnungsgemäß verlegte Kabel in verschiedenen Bereichen, weil schon des Öfteren bereits verlegte Kabel bei erneuten Arbeiten beschädigt wurden. Ich habe in diesen Bereichen bisher kein Warnband gesehen und gehe davon aus, dass auch keines benutzt wurde. (Purkshof, Werneuchen) Des Weiteren wurden Kabel an falschen Punkten an oder in die Trafostationen verlegt. Beispiele hierfür sind: Trafoschutzkabel in Mittelspannungsschaltzelle (Purkshof) -Absprachen vor Ort. Es werden Mängel und Restarbeiten nicht wie besprochen durchgeführt oder fertig gestellt, wie zum Beispiel die Absprachen mit dem Bauleiter(Sub) und Elektriker(Sub) vor Ort in Purkshof letzten Donnerstag: 1.Alle Blechplatten in NS-Seiten Trafostationen einbauen. 2.Stationsanschüttungen nachbessern da Betonplatten wegrutschen. 3.Kabel von ST 06 für Standsäule Schäfer verlegen, mit Hinweis auf Kabeltyp 3x2,5 (liegt auf Palette vor Ort) 4.Kommunikationskabel mit geeigneten Muffen reparieren und LWL-Kabel mit ausreichender Länge zum Muffen für Martin im Erdreich bereitlegen 5.Station 06 Anschüttung fertig stellen soweit möglich(LWL-Muffe) 6.In Station 04 Trafoschutzkabel aus Schaltzelle entfernen und in NS-Seite einführen. Heute vorgefunden: 1.nichts passiert 2.nichts passiert 3.falschen Kabeltyp verlegt, 4x2x0,5 anstatt 3x2,5 (Busleitung anstatt Niederspannungskabel). Muss also erneuert werden! 4.Busleitung mit Abzweigdose gemufft und LWL Kabel zu kurz und ungeschützt. Muss also erneuert werden! 5.Niederspannungsseite fast fertig. Muss aber um das richtige Kabel zur Standsäule zu legen, erneut geöffnet werden! Rest ist noch offen! 6.Kabel wurden umverlegt und ist jetzt auf der NS-Seite, nur leider zu kurz, wie auch andere Kabel. Anschüttung und Betonplatten sind abgesackt. Kabel wurde sicherlich in der Anschüttung verscharrt. Ich muss dazu sagen, dass wir in der Regel, auf Baustellen erst in den letzten Zügen der Bauphase vor Ort sind, sowie auch bei den oben Genannten. Zu diesen Zeiten sind die Kabelgräben geschlossen und die meisten Stationen angeschüttet. Um so mehr Sorgen macht es mir in so kurzer Zeit, in so wenig geöffnetem Erdreich, so viele Mängel zu enddecken……….. Mit freundlichen Grüßen Michael Böder

slovenčina

Ahojte všetci, Upozorňujem, že na rôznych stavbách sa vyskytujú opakovane závažné nedostatky a niektoré práce sa nevykonávajú správne alebo s nevhodnými materiálmi. Predpokladám, že dôvodom sú čiastočne nedostatočne vyškolení a / alebo nedostatočne poučení pracovníci. To vedie k nasledujúcim chybám: - Príliš krátke konce káblov pre optické vlákna, Cat, ochrana transformátorov, káble striedavého prúdu pre kamery a brány a napájacie vedenia striedavého prúdu pre striedače. Niektoré z týchto káblov tiež nie sú označené (Purkshof, Werneuchen4) - Nevhodné až veľmi zle vykonané zemné objímky, čiastočne pozostávajúce zo spojovacích skriniek a mazacieho obväzu (Purkshof) alebo malých objímok z liatej živice zabalených izolačnou páskou (Werneuchen). Rukávy v Purkshofe sú napr. na komunikačné vedenie všetkých invertorov stanice 06. Ak voda prenikne, tieto už nie je možné ovládať a regulovať, alebo by mohli zlyhať. Toto vedenie bolo počas práce na stanici dvakrát prerušené spolu s káblom z optických vlákien. Tlmený kábel z optických vlákien je teraz príliš krátky a nie je chránený pred vlhkosťou na mieste. - Nesprávne uložené káble v rôznych oblastiach, pretože káble, ktoré už boli položené, sa pri nových prácach často poškodili.V týchto oblastiach som doteraz nevidel výstražnú pásku a predpokladám, že žiadna z nich nebola použitá. (Purkshof, Werneuchen) Ďalej boli káble uložené v nesprávnych bodoch na transformačných staniciach alebo v nich. Príklady: Ochranné káble transformátora v rozvádzači vysokého napätia (Purkshof) - dojednania na mieste. Poruchy a zostávajúce práce sa nevykonávajú ani neukončujú tak, ako bolo prediskutované, ako napríklad dohody s miestnym manažérom (sub) a elektrikárom (sub) v mieste v Purkshofu minulý štvrtok: 1. Nainštalujte všetky plechové dosky do trafostaníc na strane NN. 2. Keď betónové platne vykĺznu, dotknite sa násypov stanice. 3. Kábel od ST 06 pre stĺp Schäfer položte podľa typu kábla 3x2,5 (umiestnený na palete na mieste) 4. Opravte komunikačné káble vhodnými objímkami a položte káble z optických vlákien s dostatočnou dĺžkou k objímkam pre Martina do zeme 5. stanica 06 Dokončenie hrádze pokiaľ je to možné (zásuvka z optických vlákien) 6. V stanici 04 odstráňte ochranný kábel transformátora z bunky rozvádzača a vložte ho do strany NN. Nájdené dnes: 1. nič sa nedeje 2. nič sa nedeje 3. Bol položený nesprávny typ kábla, 4x2x0,5 namiesto 3x2,5 (zbernicové vedenie namiesto nízkonapäťového kábla). Musí sa teda obnoviť! 4. Zbernicové vedenie so spojovacou skrinkou a káblom z optických vlákien je príliš krátke a nechránené. Musí sa teda obnoviť!5. Strana nízkeho napätia je takmer hotová. Musí sa však znovu otvoriť, aby sa na stĺp položil správny kábel! Zvyšok je stále otvorený! 6. Kábel bol premiestnený a je teraz na strane NS, ale bohužiaľ príliš krátky, ako iné káble. Násyp a betónové dosky sa prepadli. Kábel bol určite pochovaný na nábreží. Musím povedať, že na stavbách sme zvyčajne iba v záverečných fázach fázy výstavby, ako je to v prípade vyššie uvedeného. V tejto dobe sú káblové priekopy zatvorené a väčšina staníc je vyplnená. O to viac ma znepokojuje objavenie toľkých defektov za tak krátky čas, v tak málo otvorenej pôde ............. S pozdravom Michael Böder

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)