nemčina

Wie wichtig ist der Bedarf? Wie dringend ist der Bedarf? Wie groß ist die Relevanz des Bedarfs und die Erreichung des Zielzustandes für die gesamte Gesellschaft (=Zielgruppe)? Wie groß ist die Relevanz des Bedarfs und die Erreichung des Zielzustandes für die Land- und Forstwirtschaft (=Zielgruppe)? In wie weit kann der GAP-Strategieplan (GSP) zur Erreichung des Zielzustandes beitragen? Gibt es andere geeignete Instrumente (z. B. andere Förderinstrumente) um diesen Bedarf zu bedienen? Welchen Stellenwert nimmt der Bedarf in Zusammenhang mit den neun spezifischen Zielen und im Gesamtkontext der GAP ein? Wie hoch ist die Übereinstimmung des Bedarfs mit europäischen/ internationalen Strategien (z. B. Green Deal, SDGs)? Wie hoch ist die Übereinstimmung des Bedarfs mit nationalen Strategien (z. B. Klimawandelanpassungsstrategie)? Wie hoch ist die Übereinstimmung des Bedarfs mit dem Regierungsprogramm?

slovenčina

Aká dôležitá je potreba? Aká urgentná je potreba? Aká veľká je relevantnosť potreby a dosiahnutia cieľového stavu pre celú spoločnosť (= cieľová skupina)? Aká veľká je dôležitosť potreby a dosiahnutia cieľového stavu pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (= cieľová skupina)? Do akej miery môže strategický plán GAP (GSP) prispieť k dosiahnutiu cieľového stavu? Existujú ďalšie vhodné nástroje (napr. Iné nástroje financovania) na splnenie tejto potreby? Aká dôležitá je potreba V kontexte deviatich konkrétnych cieľov a v celkovom kontexte SPP? S čím sa zhoduje potreba Európske / medzinárodné stratégie (napr. Green Deal, SDGs)? Ako dobre zodpovedá potreba národným stratégiám (napr. Stratégia adaptácie na zmenu podnebia)? Aká blízka je potreba v súlade s vládnym programom?

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)