nemčina

Sehr geehrte Damen und Herren, uns erreichte Ihre Nachricht vom15.04.2021 bzgl. des Bauvorhabens im Nürnberger Tiergarten (Errichtung einer Lagerhalle im Betriebshof). Bei dem o.g. Bauvorhaben hat das Hochbauamt der Stadt Nürnberg ein Vertragsverhältnis mit der Fa. Unistartec GmbH über die Errichtung einer Systemhalle. Bitte richten Sie etwaige Forderungen direkt an die Firma Unistartec. Mit freundlichen Grüßen

slovenčina

Vážení, Dostali sme vašu správu z 15. apríla 2021 týkajúcu sa projektu stavby v norimberskej zoo (výstavba skladu v depe). V uvedenom projekte výstavby má oddelenie pozemnej výstavby mesta Norimberg zmluvný vzťah so spoločnosťou Unistartec GmbH na výstavbu systémovej haly. Prípadné reklamácie adresujte priamo spoločnosti Unistartec. S pozdravom

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)