nemčina

Anhaltende Strukturreformen und langfristige Investitionen können in Deutschland ein nachhaltiges und inklusives Wachstum sicherstellen. Im zehnten Wachstumsjahr in Folge ist das deutsche Wachstum 2019 deutlich unter seinem Potenzial geblieben, was auf eine Kombination aus Transformationsprozessen in der Industrie und ungünstigen außenwirtschaftlichen Faktoren zurückzuführen ist. Gleichzeitig wurden bei den Reformen nur moderate Fortschritte erzielt. Positiv zu vermerken ist der weiterhin ausgesprochen robuste Arbeitsmarkt. Die Löhne steigen trotz konjunktureller Abschwächung und es wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsanreize getroffen. Eine große Herausforderung stellen allerdings nach wie vor Investitionen in Bildung, in nachhaltigen Verkehr, in bezahlbaren Wohnraum und in die Energie- und die digitale Infrastruktur dar. Auch reichen die gesetzlichen und sonstigen Anreize (einschließlich steuerlicher Anreize) offenbar nicht aus, um ein inklusives und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Während die Einkommensunterschiede in Deutschland dem Durchschnitt entsprechen, sind die Vermögen sehr ungleich verteilt. Würde die Chancengleichheit durch verstärkte Maßnahmen bei der allgemeinen und der beruflichen Bildung erhöht und würden Fragen der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit auch mithilfe der Sozialsysteme angegangen, könnte dies zu einem inklusiveren Wachstum beitragen.

slovenčina

Prebiehajúce štrukturálne reformy a dlhodobé investície môžu v Nemecku zabezpečiť udržateľný a inkluzívny rast. Už desiaty rok po sebe rast nemeckého rastu zostal v roku 2019 hlboko pod svojim potenciálom, čo možno pripísať kombinácii transformačných procesov v priemysle a nepriaznivým vonkajším ekonomickým faktorom. Zároveň sa dosiahol len mierny pokrok v oblasti reforiem. Pozitívne je, že trh práce je naďalej mimoriadne silný. Mzdy rastú napriek spomaleniu ekonomiky a boli prijaté opatrenia na zvýšenie pracovných stimulov. Veľkou výzvou však naďalej zostávajú investície do vzdelávania, udržateľnej dopravy, dostupného bývania, energetickej a digitálnej infraštruktúry, právne a ďalšie stimuly (vrátane daňových) sú zjavne nedostatočné na inkluzívny a udržateľný rast. Aj keď sú príjmové rozdiely v Nemecku priemerné, bohatstvo je rozdelené veľmi nerovnomerne.Zvyšovanie rovnosti príležitostí prostredníctvom intenzívnejšej činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ak by sa problémy medzigeneračnej a medzigeneračnej spravodlivosti riešili aj prostredníctvom sociálnych systémov, mohlo by to prispieť k inkluzívnejšiemu rastu.

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)