nemčina

Sehr geehrte Frau Slatkovská, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich gehe davon aus, dass die MDT BUILDING s.r.o. keine Niederlassung in Deutschland gründen möchte, sondern nur vorübergehend Aufträge in Deutschland annehmen möchte. Im Anhang erhalten Sie unser Formular zur Anzeige vorübergehender grenzüberschreitender Dienstleistungserbringungen. Dem ausgefüllten Formular sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen: § Kopie Personalausweis/Reisepass zum Nachweis der Staatsangehörigkeit § aktuelle EU-Bescheinigung über gewerbliche Niederlassung im Herkunftsstaat (Originalsprache und Übersetzung) § Nachweis, dass die Tätigkeit mind. ein Jahr rechtmäßig als Selbstständiger oder Betriebsverantwortlicher ausgeübt wurde (nicht länger als zehn Jahre zurückliegend) § Soweit vorhanden: Nachweise über den Abschluss einer Berufsausbildung im Herkunftsstaat und ggf. weitere Qualifikationen (z.B. Diplom) Sollten Sie weitere Fragen haben oder doch eine Niederlassung in Deutschland betreiben wollen, stehe ich gerne zur Verfügung.

slovenčina

Vážená pani Slatkovská, Ďakujem vám za vašu správu. Predpokladám, že MDT BUILDING s.r.o. nechce založiť pobočku v Nemecku, ale chce prijímať iba dočasné objednávky v Nemecku. V prílohe nájdete náš formulár na oznámenie dočasného cezhraničného poskytovania služieb. K vyplnenému formuláru musia byť pripojené najmä tieto dokumenty: § Kópia občianskeho preukazu / pasu ako dokladu o štátnom občianstve § Aktuálne osvedčenie EÚ o obchodnom založení v krajine pôvodu (pôvodný jazyk a preklad) § Dôkaz o tom, že činnosť sa vykonávala zákonne najmenej jeden rok ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako vedúci pracovník (najviac pred desiatimi rokmi). § Ak je k dispozícii: Doklad o absolvovaní odborného výcviku v krajine pôvodu a prípadne ďalšie kvalifikácie (napr. Diplom) Ak máte ďalšie otázky alebo chcete prevádzkovať pobočku v Nemecku, rád vám pomôžem.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)