nemčina

Nun hat auch Nietzsche die Hervorbringung des Übermenschen als Schaffen, als künstlerische Produktivität beschrieben, durch die der Schaffende sich selbst je neu und umschafft. Auch Nietzsche hat den Nihilismus ernst genommen und jede vertikale wie lineare Transzendenz, durch die die irdische Welt abgewertet wird, negiert. Auch er hat eine Art immanente Transzendenz angenommen, indem den - inklusive das Übermenschwerden des Menschen – durch die Kreisfigur symbolisierte. Aber - und das ist Camus' Einwand - Nietzsche dachte das Werden als einen Prozeß, der um seiner selbst willen bejaht werden muß, unter Ausschluß des Nein, aus dem der kritische Nihilismus seine Stoßkraft bezog. Nietzsche hat in den Augen Camus‘ den Boden der Revolte verlassen. ,,Nietzsches Botschaft ist, daß er nur durch den Verzicht auf jegliche Revolte Gott wird... Es gibt in Wirklichkeit einen Gott, das ist die Welt. Um seiner Göttlichkeit teilhaftig zu werden, genügt es, ja zu sagen... Ja sagen zur Welt, sie wiederholen, heißt die Welt und sich selbst zugleich neu schaffen, zum großen Künstler, zum 'Schöpfer werden... Die Umwandlung der Werte besteht einzig darin, den Wert des Richters zu ersetzen durch denjenigen des Schöpfers: die Ehrfurcht und Leidenschaft für das, was ist. Die Göttlichkeit ohne Unsterblichkeit definiert die Freiheit des Schöpfers" (R 62). „ Kein Urteil sagt die Welt aus, doch die Kunst kann uns lehren, sie zu wiederholen, wie die Welt sich wiederholt im Laufe der ewigen Wiederkunft“ (ebd.). Während für Camus in alle Ewigkeit nichts bedingungslos bejaht werden kann, sondern jedes Ja nur unter der Bedingung des durch die Revolte artikulierten grundsätzlichen Nein legitim ist, hat Nietzsche die Revolte als eine abgeschlossene, der Vergangenheit zugehörige Phase hinter sich gelassen und die Zukunft als jenen Horizont eröffnet, in welchem der Mensch von nun an das schöpferische Prinzip der Natur als das seine anerkennt und damit in den in allem Lebendigen wirksamen Kreislauf des Willens zur Macht wissentlich und willentlich entritt. Hat Camus Nietzsche angemessen interpretiert? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil sich je nach Textauswahl ein anderes Nietschebild ergibt.

slovenčina

Teraz tiež Nietzsche označil stvorenie nadčloveka ako stvorenie ako umeleckú produktivitu, prostredníctvom ktorej tvorca vždy vytvára a pretvára sa. Aj Nietzsche bral nihilizmus vážne a negoval každú vertikálnu a lineárnu transcendenciu, ktorá znehodnocovala pozemský svet. Aj on prijal akúsi imanentnú transcendenciu tým, že ju prostredníctvom kruhovej postavy symbolizoval - vrátane toho, že sa stal nadľudom. Ale - a to je Camusova námietka - si Nietzsche myslel, že sa stane procesom, ktorý musí byť potvrdený pre jeho vlastné účely, s vylúčením záporov, z ktorých ťahal kritický nihilizmus. V Camusových očiach opustil Nietzsche zem revolty. „Nietzscheho odkaz je, že Bohom sa stáva iba zrieknutím sa akejkoľvek revolty ... Boh je v skutočnosti jeden, to je svet. Na to, aby sme sa mohli podieľať na jeho božstve, stačí povedať áno ... Povedať áno svetu, opakovať to, znamená vytvoriť svet a seba súčasne, stať sa veľkým umelcom, stať sa tvorca ... Transformácia hodnôt existuje iba v nahradení hodnoty Sudcu hodnotou Stvoriteľa: bázeň a vášeň pre to, čo je.Božstvo bez nesmrteľnosti definuje slobodu Stvoriteľa. “(R 62).„ Svet nevyjadruje súd, ale umenie nás môže naučiť opakovať ho, tak ako sa svet opakuje v priebehu večného návratu. “(Ibid.). pretože Camus nemôže byť na večné veky potvrdený ničím bezpodmienečne, ale každé áno je legitímne iba za podmienky základného nie formulovaného vzburou, Nietzsche nechal vzburu ako dokončenú fázu patriacu do minulosti a budúcnosti, keď sa tento horizont otvorí, v ktorom človek odteraz uznáva tvorivý princíp prírody ako svoj a tak vedome a ochotne vstupuje do cyklu vôle k moci, ktorá je účinná vo všetkom živom. Vykladal Camus Nietzscheho primerane? Na otázku nie je ľahké odpovedať, pretože v závislosti od výberu textu existuje iný obrázok nitu.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)