nemčina

Digitale Streaming-Dienste wie Netflix verursachen CO2 und zwar nicht ganz wenig. Nun will die US-Firma trotzdem besser für die Umelt sein. Los Gatos - Der Videostreaming-Dienst Netflix will bis Ende 2022 zum klimaneutralen Betrieb übergehen. Dafür soll zum einen der CO2-Ausstoß verringert und zum anderen in Regenerations-Projekte investiert werden, wie die US-Firma ankündigte. Netflix erzeugte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid - rund die Hälfte davon entstand bei der Produktion exklusiver Videoinhalte für den Streaming-Dienst. Weitere 45 Prozent entfallen demnach auf den Unternehmensbetrieb wie Marketing-Ausgaben und die Unterhaltung von Büros. Bei der technischen Infrastruktur verlässt sich Netflix auf Rechenzentren unter anderem von Amazon - und dort werden die restlichen CO2-Emissionen veranschlagt.

slovenčina

Služby digitálneho streamovania, ako je Netflix, spôsobujú CO2, a to málo. Teraz chce americká spoločnosť byť lepšou pre životné prostredie. Los Gatos - Služba streamovania videa Netflix chce prejsť do klimaticky neutrálnej prevádzky do konca roku 2022. Na jednej strane sa majú znížiť emisie CO2 a na druhej strane sa investujú do regeneračných projektov, ako oznámila americká spoločnosť. Netflix tvrdí, že v minulom roku vyprodukoval asi 1,1 milióna ton oxidu uhličitého - asi polovica z nich sa vyprodukovala pri výrobe exkluzívneho video obsahu pre streamovaciu službu. Ďalších 45 percent tvoria obchodné operácie, ako sú náklady na marketing a údržba kancelárií. Pokiaľ ide o technickú infraštruktúru, Netflix sa spolieha okrem iného na dátové centrá od Amazonu - a práve tu sa odhadujú zostávajúce emisie CO2.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)