nemčina

Die Bundespsychotherapeutenkammer hat die Daten von 300.000 Versicherten ausgewertet. Demnach warteten 40 Prozent der Menschen mit psychischer Erkrankung drei bis neun Monate auf den Beginn einer Behandlung. Berlin - Psychisch kranke Menschen müssen mehrere Monate auf einen Behandlungsplatz bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten warten. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Auswertung von 300.000 Versichertendaten für 2019 der Bundespsychotherapeutenkammer. Demnach warteten rund 40 Prozent der Patienten, bei denen zuvor eine psychische Erkrankung festgestellt wurde, drei bis neun Monate auf den Beginn einer Behandlung.

slovenčina

Federálna komora psychoterapeutov vyhodnotila údaje o 300 000 poistencoch. Podľa toho 40 percent ľudí s duševnými chorobami čakalo na začatie liečby tri až deväť mesiacov. Berlín - Mentálne chorí ľudia musia čakať niekoľko mesiacov na miesto ošetrenia u rezidentného psychoterapeuta. Vyplýva to z vyhodnotenia 300 000 údajov o poistencoch za rok 2019, ktoré v pondelok zverejnila Federálna komora psychoterapeutov. Podľa toho asi 40 percent pacientov, u ktorých sa predtým diagnostikovali duševné choroby, čakalo na začatie liečby tri až deväť mesiacov.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)