nemčina

Neues Arbeiten und eine neue Mobilität: In der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Laptops gestiegen. Und was wird jetzt aus dem Desktop-PC? Stamford - Ausgelöst durch die Corona-Pandemie werden in Zukunft nach Einschätzung von Marktforschern deutlich mehr Laptop-Computer im Einsatz sein als bisher. In diesem Jahr werde die Zahl der weltweit genutzten Notebooks von 796 Millionen auf 866 Millionen steigen, prognostizierte die Analysefirma Gartner. Für 2022 rechnen die Marktforscher mit einem weiteren Zuwachs auf 929 Millionen Geräte. Dabei geht es um mehr als nur den Austausch existierender Tisch-Rechner durch mobile Computer. Die Zahl der eingesetzten Desktops sinkt zwar - aber nicht so schnell wie zusätzliche Notebooks dazukommen. In diesem Jahr werde die Zahl der Desktop-Computer von 522 auf 495 Millionen sinken und 2022 auf 470 Millionen, lautet die Gartner-Prognose.

slovenčina

Nová práca a nová mobilita: Počas krízy v Corone sa zvýšil dopyt po notebookoch. A čo sa teraz stane so stolným počítačom? Stamford - Spustený koronovou pandémiou, podľa prieskumov trhu sa v budúcnosti bude využívať podstatne viac prenosných počítačov ako doteraz. Tento rok počet notebookov používaných na celom svete stúpne zo 796 miliónov na 866 miliónov, predpovedala analytická spoločnosť Gartner. Do roku 2022 očakávajú vedci trhu ďalší nárast na 929 miliónov zariadení. Nejde len o nahradenie existujúcich stolových počítačov mobilnými počítačmi. Počet použitých pracovných plôch klesá - ale nie tak rýchlo, ako pribúdajú ďalšie notebooky. V tomto roku sa počet stolových počítačov podľa predpovede spoločnosti Gartner zníži z 522 na 495 miliónov a v roku 2022 na 470 miliónov.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)