nemčina

Auszug aus den Geschäftsbedingungen der REWE Austria Touristik GmbH 1. Buchung/Vertragsabschluss: Der Vertrag kommt zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter zustande, wenn Übereinstimmung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung, Termin) besteht. 2. Anzahlung (AGB 6.): 20% des Reisepreises zuzüglich der Prämie einer etwaig abgeschlossenen Reiseversicherung innerhalb von 10 Tagen nach Zugang des Pauschalreisevertrages, frühestens jedoch 11 Monate vor dem Ende der Pauschalreise. Bei Vertragsschluss innerhalb von 20 Tagen vor Abreise, ist der gesamte Reisepreis sofort fällig. 3. Entschädigungspauschalen bei Reiserücktritt (Storno) (AGB 15.): 3.1. BILLA Reisen, JAHN REISEN Austria, TRANSAIR (sofern keine abweichenden Entschädigungspauschalen bei Buchung vereinbart wurden) bis 30. Tag vor Reisebeginn 20 % 29. bis 20. Tag vor Reisebeginn 35 % 19. bis 10. Tag vor Reisebeginn 50 % 9. bis 4. Tag vor Reisebeginn 70 % ab 3. Tag vor Reisebeginn 85 % Flugtickets ab Ausstellung 100 % 3.2. BILLA Reisen Indi Anhand der nachstehend dargestellten Pauschalen jeweils einzeln zu ermitteln und anschließend zu addieren. Bitte beachten Sie etwaige vorrangig anzuwendende Abweichungen in den Ausschreibungen der einzelnen Reiseleistungen. Flugleistung: ab Buchungsabschluss 100 % Sofern im Zuge der Buchung keine abweichende Entschädigung vereinbart wurde, gelten für die sonstigen Leistungen (Hotel, Transfer, etc.) folgende Pauschalsätze: bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 25 % bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 30 % bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 40 % bis zum 7. Tag vor Reisebeginn 60 % ab dem 6. Tag vor Reisebeginn 75 % am Tag der Abreise 90 % Bereits vom Veranstalter getätigte und nachweislich nicht refundierbare Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht refundierbare Anzahlungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungsmöglichkeit etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur Gänze vom

slovenčina

Výňatok z obchodných podmienok REWE Austria Touristik GmbH 1. Rezervácia / uzavretie zmluvy: Zmluva sa uzatvára medzi cestujúcim a organizátorom zájazdu, ak dôjde k podstatnej dohode Komponenty zmluvy (Cena, výkon, dátum). 2. Záloha (AGB 6.): 20% z ceny zájazdu plus poistné z cestovného poistenia uzatvoreného do 10 dní od prijatia cestovného Zmluva o balíku cestovných služieb, najskôr však 11 mesiacov pred koncom balíka cestovných služieb. Ak je zmluva uzavretá do 20 dní pred Odchod, celá cena zájazdu je splatná okamžite. 3. Paušálna náhrada za zrušenie cesty (storno) (AGB 15.): 3.1. BILLA Reisen, JAHN REISEN Rakúsko, TRANSAIR (ak pri rezervácii neboli dohodnuté iné kompenzačné paušály) do 30. dňa pred odletom 20% 29. až 20. deň pred odletom 35% 19. až 10. deň pred odletom 50% 9. až 4. deň pred odletom 70% od 3. dňa pred odletom 85% 100% letenky 3.2. BILLA Reisen Indi Bude stanovená individuálne pomocou paušálov uvedených nižšie a potom spočítaná. Vezmite prosím na vedomie všetky odchýlky, ktoré by sa mali uplatniť predovšetkým v tendroch na jednotlivé cestovné služby.Letový výkon: 100% od času rezervácie Pokiaľ nebude v priebehu rezervácie dohodnuté inak, použijú sa ostatné služby (Hotel, transfer, atď.) Nasledujúce paušály: do 30. dňa pred odletom 25% do 22. dňa pred odletom 30% do 15. dňa pred odletom 40% do 7. dňa pred začiatkom cesty 60% od 6. dňa pred začiatkom cesty 75% v deň odchodu 90% Výdavky, ktoré už uhradil organizátor a preukázateľne nevratné (napr. Získanie víza, nevratné zálohy) pre hotely a iné služby, letenky bez možnosti preplatenia a pod.) v prípade zrušenia sú v každom prípade úplne od

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)